Copy of Copy of Fondorako irudia.gif (2785 bytes)
Eskola-baliabideak Arakatzeko ikertaldea 


 

ARAKA

Ikerlariak

Gure lanak

Curriculuma

Bibliografia

Estekak

Ziberdokumentuak

Legeria

Harremanak

Web-mapa

English

 

 

                                                                  Gure lanak 

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (1994): "Hezkuntza erreforma eta lurraldetasuna", Isilik Pedagogi Aldizkaria, 19, 8-10 orr., Lege Gordailua: S.S. 509/82.

 • Bilbao Bilbao, Begoña (1994): "Erreforma, Curriculuma eta kultura", Isilik Pedagogi Aldizkaria, 19, 11-12 orr., Lege Gordailua: S.S. 509/82. 

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Artega, Gurutze (1998): "Gabon inguruko ospakizunak berreskuratuz", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 24, 8-13 orr., ISSN: 1135-4690.  

 • Perez Urraza, Karmele (1998): "El ordenador en la enseñanza", Revista de Psicodidáctica, 5, Monografikoa: Medios de Enseñanza, Departamento de Psicodidáctica de la UPV-EHU, Vitoria, 35-49., ISSN: 1136-1034.  

 • Perez Urraza, Karmele (1999):"Bideoa irakaskuntzan", in Bengoa, J.I.; Palazio, G.; Castaño, C. (compiladores): Hezkuntza, teknologia berriak eta hedabideak, Arabera, Bilbo, 101-124., ISBN: 84-9238994-X.  

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2001): "Mendebaldea Testuliburuetan", in: Askoren Artean: Euskalkiak eta Hezkuntza, Mendebaldea Kultur Alkartea, Bilbo, 179-200 orr., ISBN: 84-931882-1-2. 

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2002): "Euskal Herria curriculumean", ARGIA On line, 1875. alea, 2002ko azaroaren 10a.

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2002): "Kultura erreferenteak oinarrizko hezkuntza curriculumean", Hik Hasi, Euskal Heziketarko Aldizkaria, 72, 8-17 orr., ISSN: 1135-4690   

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2002): "XX. mendeko testuliburuetako pertsona ezagunak. Bizkaiko kasua", Euskalingua, 1, 73-79 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458  

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2002): Kultura erreferenteak Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumean, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-468-0.

 • Perez Urraza, Karmele (2003): "Lana eta garapen teknologikoa Xabiertxo eskola-liburuan", Euskalingua, 2, 162-170 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458  

 • Perez Urraza, Karmele (2003): Zientzia, teknologia eta lanbideen agerpena Euskal Herriko testuliburuetan,  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-519-9.

 • Perez Urraza, Karmele (2003): "Zientzia, teknologia eta lanbideak Euskal Herriko testu liburuetan", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 78, 8-17 orr., ISSN: 1135-4690  

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2003): "Euskal testu liburugintza XXI. mendearen atarian", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 81, 8-15 orr., ISSN: 1135-4690  

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2003): "Euskara XX. mendeko testuliburuen arabera", Euskalingua, 3, 106-117 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Perez Urraza, Karmele. (2003): "Ikonografia euskarri teknologiko berrietan", Euskalingua, 3, 116-121 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.   

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2003): Curriculuma eta kultura Euskal Herrian, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-0-X.

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2004): "Oinarri epistemologikoa" in: Etxague. X. (koordinatzailea), Aiertza, M.; Bilbao, B.; Elizalde, L.M.; Garagorri, X.; Huegun, A.; Jauregi, L.; Monzón, X.; Oihartzabal, L.: Didaktika Orokorra, Erein, Donostia, ISBN: 84-9746-128-2, 19-34 orr .

 • Perez Urraza, Karmele (2004): Curriculuma eta testuliburua Euskal Herrian, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-1-8.

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2004): Identitatea eta Ingurunea Curriculumean, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, ISBN: 84-8373-660-8.

 • Bilbao Bilbao, Begoña et al.  (2004): "Ingurune hurbila euskarri teknologiko bidez Bakioko ahozko ondarean oinarritua", Euskalingua, 4, 227-233 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2004): "Euskara: ikonografia bidezko ibilbidearen kronika", Euskalingua, 4, 252-257 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.  

 • Perez Urraza, Karmele (2004): "Xabiertxo-ren jarraikako testuliburuak euskal irakaskuntzaren garapenean", Euskalingua, 4, 234-245 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.  

 • Bilbao Bilbao, Begoña et al.  (2004): "A close environment by the technological means to sustain the regional identity" XXIst CESE Conference "Multiple Identities, Education and Citizenships. The World in Europe; Europe in the World", Danmarks Paedagogiske Universitet, Copenhagen.

 • Perez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña (2004): "Containts of the Curriculum on the identity creation: the analysis of textbooks". XXIst CESE Conference "Multiple Identities, Education and Citizenships. The World in Europe; Europe in the World", Danmarks Paedagogiske Universitet, Copenhagen.

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze., Perez, Karmele (2004): "The Basque country on textbooks´ iconography". Presented at the ECER-2004 (European Conference on Educational Research), University of Crete, September 22-25.

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2004): Curriculuma eta ingurunea Euskal Herrian, Utriusque  Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-7-7.

 • Gaminde, I.; Goikoetxea, J.L.; Olalde, A.; Elgoibar, E.; Bilbao, B.; Markaida, I.; (2004): "Bakioko euskararen soinu egituraz" Euskalingua, 5, 124-154 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.   

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2004): Euskal Curriculuma ala Euskal Dimentsioa Curriculumean?, Utriusque Vasconiae, Donostia, ISBN: 84-933270-9-3.

 • Bilbao, B.; Gaminde, I.; Goikoetxea, J.L.; Elgoibar, E.; Markaida, I.; Olalde, A.(2004): Bakio eta Eskola, (DVD + Gida didaktikoa), Bizkaiko Aldundia/ Bakioko Udala/ Mendebalde Kultur Alkartea/ Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila, Bilbo, ISBN: 84-606-3677-1.  

 • Gaminde, I.; Markaida, I.; Elgoibar, E.; Olalde, A.; Goikoetxea, J.L.; Bilbao, B. (2005): Bakioko hiztegia (CD-ROMa), Bizkaiko Aldundia/ Bakioko Udala/ Mendebalde Kultur Alkartea/ Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila, Bilbo, ISBN: 84-606-3721-2.  

 • Markaida, I.; Gaminde, I.; Elgoibar, E.; Bilbao, B.; Goikoetxea, J.L.;  Olalde, A. (2005): Euskerearen mediategia Bakioko mediategia,  On-line, Bizkaiko Aldundia/ Bakioko Udala/ Mendebalde Kultur Alkartea/ Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila, Bilbo.

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2005): "Nor gara gu? Zer gara gu? Testu liburuek diotena", Hik Hasi, Euskal Heziketarako Aldizkaria, 94, 8-15 orr., ISSN: 1135-4690    

 • Gaminde, I.; Goikoetxea. U.; Barrutia, E.; Izagirre, E.; Goikoetxea, J. L.; Perez, K.; Unamuno, M. (2005): Irakurketa ozena ebaluatzeko irizpideak Bizkain, Mendebalde Kultura Alkartea, Izaro bilduma, ISBN: 84-934030-1-6.

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2005): "Basque textbooks during the 20th century: the content and the context" Euskalingua, 6, 121-125 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Perez Urraza, Karmele (2005): "Xabiertxo eta Sabin, eskola liburuetako ikasle eredugarri" Euskalingua, 6, 105-115 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2005): "Umeak ikonografian: testuliburuen garapena XX. mendean",  in Dávila, P.; Naya, L. M. (coordinadores): La infancia en la historia: espacios y representaciones, Tomo II, (XIII Coloquio de Historia de la Educación), Espacio Univertsitario Erein, Donostia,  ISBN: 84-9746-268-8, 215-225 orr. .

 • Bilbao, Begoña; Perez, Karmele;  Ezkurdia, Gurutze (2005): "Testuliburuen oskoletik muinera", erabili.com, Azpeitiako Euskara Patronatua, http://www.erabili.com, Iritzi-muinetik/irakaskuntza, 2005-9-29.

 • Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña (2005): Lezama gure herria. Gida didaktikoa. Zorrizketan Lezamako Euskara Alkartea, Mendebalde Kultura Alkartea, BBK, Lezamako Udala, Bizkaiko Udala, Lezama, ISBN: 84-96536-14-9. .

 • Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña (2005): Lezama gure herria. Gida didaktikoa. CD-ROM-a. Zorrizketan Lezamako Euskara Alkartea, Mendebalde Kultura Alkartea, BBK, Lezamako Udala, Bizkaiko Udala, Lezama, ISBN: 84-96536-15-9. .

 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña: (2005): "Curriculuma eta testuliburua: edukien azterketarako ikerketa lerroak", Revista de Psicodidactica, 19, 141-158. ISSN: 1136-1034.

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Curriculuma eta testuliburuetako edukia", Jakin, 153, martxoa-apìrila, 89-107, ISSN: 0211-495X.

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Norbere etxe ingurua da mundua ezagutzeko giltza" in: Askoren Artean: Mendebaldetik 10 urtegarrenean. X. Jaurdunaldiak,  Mendebaldea Kultura Alkartea, Bilbo, 53-70 orr., ISBN: 84-931882-6-3.

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2006): "Hezkuntzarako Eskubidea Genero Ikuspegitik: Emakumeen Errolak", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 87-98 orr., ISBN: 84-9746-334-X 

 • Perez Urraza, Karmele (2006): "Migrazioa Lehen Hezkuntzako Euskarazko Testuliburuetan", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 329-344 orr., ISBN: 84-9746-334-X, 

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2006): "El contenido histórico en la iconografía de los libros de texto: análisis comparativo", in Naya, L. M., Dávila, P. (Coordinadores): El derecho a la educación en un mundo globalizado (Tomo II), Espacio Universitario Erein, Erein, Donostia, 525-535 orr., ISBN: 84-9746-334-X.    

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Emergent Contents of the Curriculum in the Early 21st century. Changes after the European Education Policies", European Conference on Educational Research - ECER-2006: Transforming knowledge.

 • Gaminde, I., Bilbao, B., Perez, K., Goikoetxea, J. L., Goikoetxea, U.,Barrutia, E., Izagirre, E., Unamuno, M. (2006): Irakurketa ozena Bizkaian lantzeko materialak, Mendebalde Kultura Alkartea, ISBN: 84-96536-44-0. 

 • Ezkurdia, Gurutze (2006): "Curriculumaren gaineko ikertetatik abiatutako gogoeta", in UDALBILTZA: Euskal Curriculuma. Herritaren Ekarpena, Udalbiltza, 75-87.

 • Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele; Bilbao, Begoña (2006): "Curriculumeko edukiak: mende bateko garapena Euskal Herrian", in Bilbao, Begoña, Ezkurdia, Gurutze, Perez, Karmele (arg.): Ikuspegi soziokulturala Euskal Herriko Hezkuntzan, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 123-141., ISBN: 84-8373-889-9

 • Perez, Karmele, Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze (2006): "Curriculumeko eduki soziokulturalak (1990-2006)", in: Larrinaga, Ane; Amurrio, Mila (biltzaileak): Hezkuntza Euskal Herrian aztergai. Hurbilketa soziologikoa, Utriusque Vasconiae, Donostia, 25-54 orr., ISBN: 84-935019-3-X

 • Perez, Karmele (2006): "Teknologia multimediak hezkuntzaren arloan egungo sare-gizartean", in: Larrinaga, Ane; Amurrio, Mila (biltzaileak): Hezkuntza Euskal Herrian aztergai. Hurbilketa soziologikoa, Utriusque Vasconiae, Donostia, 93-121 orr., ISBN: 84-935019-3-X

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Curriculumeko eduki gorakariak 2000. urtetik aurrera", Euskalingua, 9, 164-172 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze, Perez Urraza, Karmele (2006): "Increases in curriculum contents, from 2000 to the present day", Euskalingua, 9, 164-172 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Goikoetxea, Juan Luis; Bilbao, Begoña (2007): Imanol Berriatuaren bizitza euskalduntzearen eztandan, 1970-1980. Mendebaldea Kultura Alkartea. Ateka Aztergaiak IV. Bilbo. ISBN: 978-84-96536-66-1.

 • Ezkurdia, Gurutze (2007): "Lurraldea XX. eta XXI. mendeko Euskal Herriko testuliburuetan", Euskalingua, 10, 69-86 orr. (On-line + CD-ROM), ISSN: 1695-7458.

 • Perez, Karmele; Ezkurdia, Gurutze; Bilbao, Begoña (2007): "Izena Euskal Curriculuma eta Izana?", in: Bilbao, Begoña; Perez, Karmele; Perez, Kepa (arg.): Paulo Iztueta euskal pentsamenduaren eraikitzaile, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 355-372, ISBN: 978-84-8373-315-8.

 • Gaminde, Iñaki; Bilbao, Begoña; Perez, Karmele (2007): “Proposamen metodologiko berria irakurketa ozena euskaraz lantzeko”, in: Etxeberria, F. et al. (Coords.): Hezkuntzaren Ikerkuntzarako Ereduak XIII. Biltzar Nazionala: Bizikidetza, Ekitatea, Kalitatea/ XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa: Convivencia, Equidad, Calidad. Erein: Donostia/San Sebastián. 340-345. ISBN: 978-84-9746-382-9.

 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2007): "Curriculuma lehen eta orain", Hezkuntzaren Historia Euskal Herrian Kongresua, Miramar Jauregia, 2007-VI-7 eta 8. 

 • Ezkurdia, Arteaga (2007): "Euskal Herriaren gaiaren garapena testuliburuetan", Hezkuntzaren Historia Euskal Herrian Kongresua, Miramar Jauregia, 2007-VI-7 eta 8.

 • Aristizabal Llorente, Pilar; Perez Urraza, Karmele (2007): "Maestros 1.0 vs. 2.0". XV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. eLearning: Desafios y oportunidades en Universidad y aprendizaje permanente. Donostia. Miramar Jauregia. 2007-VI-25 eta 26. Komunikazioa.

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña: (2007): "The methodology to analyze textbooks´ contents: our proposal", European Conference on Educational Research (ECER-2007): Contested Qualities of Educational Research, Ghent-Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 2007-IX-19-22, EERA Main Conference Poster.

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2007): "Testuliburuetako edukiaren eta itxuraren garapena: Anaya, Edebé eta Santillana argitaletxeak adibide", Tantak, 38, abendua, 7-25 orr., ISSN: 0214-9753.

 • Goikoetxea, Juan L.; Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki (2008): Arrietako euskaldunen jakituria. Kontuak, kantak bizimodua. Arrietako Udala eta Mendebalde Kultura Alkartea. ISBN: 978-84-606-4477-4.

 • Perez, Karmele, Bilbao, Begoña eta Ezkurdia, Gurutze (2008): "Lehenaren eta geroaren artean: tradizioa eta historia curriculumean". In Askoren Artean: Atzorik etzira, (45-79 orr.), Bilbo: Mendebaldea Kultura Alkartea,  ISBN: 978-84-931882-8-3.  

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Perez Urraza, Karmele eta Bilbao Bilbao, Begoña: (2008): "La imagen de los niños y niñas en los libros de texto escritos en lengua vasca". In  F. López Noguero (DIR.): La Educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada, Congreso Nacional de Educación Comparada. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide/ Sociedad Española de Educación Comparada, ISBN: 978-84-691-2732-08.   

 • Gaminde, Iñaki, Bilbao, Begoña, Ezkurdia, Gurutze eta Perez, Karmele (2008): Eskolarako material lantegia. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-8960-103-9.    

 • Gaminde, Iñaki, Bilbao, Begoña, Ezkurdia, Gurutze eta Perez, Karmele (2008): Eskolarako material lantegia. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-8960-104-6.  

 • Ezkurdia, G., Bilbao, B. eta Perez, K.: (2008): "Ciudadanos e indígenas: dos conceptos a reconciliar". In Comunicaciones del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía: Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación. Zaragoza, (1743-1752 orr.), Zaragoza: Sociedad Española de Pedagogía/ Departamento de CC. EE. de la Universidad de Zaragoza, ISBN: 978-84-691-5629-2.  

 • Bilbao Bilbao, Begoña (2008): "Irakasleen prestakuntzarako curriculuma: Europan eta Estatuan". In Karmele Perez, Guruzte Ezkurdia eta Begoña Bilbao (arg.) Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1. 

 • Ezkurdia, Gurutze eta Perez, Karmele (2008): "Ingurune hurbilaren garrantzia Pedagogia  kritikaren argitan". In Karmele Perez, Guruzte Ezkurdia eta Begoña Bilbao (arg.) Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1. 

 • Perez, Karmele, Ezkurdia, Gurutze eta Bilbao, Begoña (arg.) (2008): Hezkuntzaren gaineko berbaldiak. II. eta III, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-183-1  

 • Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele  (2008): "Euskal curriculuma lehen eta orain", Ikastaria, Cuadernos de Educación, 16, 83-108 orri, Eusko Ikaskuntza, ISNN: 1137-4446. 

 • Ezkurdia, Arteaga (2008): "Euskal Herria gaiaren garapena XX. eta XXI. mendeetako testuliburuetan", Ikastaria, Cuadernos de Educación,  16, 109-142 orri, Eusko Ikaskuntza, ISNN: 1137-4446. 

 • Perez, Karmele; Gabiria, Julen; Ajuriagogeaskoetxea, Aniceto (2009): Eguzkibegi Galdakaoko ikastola 1966-2009, Galdakaoko Udala/ Eguzkibegi Ikastola, Graficas Bikain, S.A., ISBN: 978-84-613-1964-0

 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; (2009): "Creation of identities at school, the local, state and global identity" IARTEM 2009: 10th International Confrence on Textbooks and Educational Media, 3rd-5th september´ 09. Santiago de Compostela (Spain).

 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2009): "The coherence between curriculum levels. Development of sociocultural contents in textboks (1990-2007), ECER 2009: Theory and Evidence in European Educational, 28-30 September. Vienna (Austria).

 • Perez, Karmele; Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze (koord.) (2009): IV. Hezkuntzaren gaineko berbaldiak: Kontuak irakurri, kontuak idatzi, kontuak egin! Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-327-9.

 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2009): "Euskal Herriko testugintzaren hastapenak", IV. Hezkuntzaren gaineko berbaldiak: Kontuak irakurri, kontuak idatzi, kontuak egin!, 45-66 orri, Leioa: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, ISBN: 978-84-9860-327.

 • Perez, Karmele; Bilbao Begoña; Ezkurdia, Gurutze (2010): “La ciudadania en un mundo global”. X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Nuevos horizontes del pasado: Culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander 16 y 17 de septiembre de 2010. Santander. [12 orri On-line], Santander: Universidad de Cantabria (Fac. de Filosofía y Letras). http://www.unican.es/NR/
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze ; Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele (2011):  Creation of identities at school:the local, state and global identity”, (346-355 orriak), In, IARTEM 2009, 10th International Conference on Textbooks and Educational Media, ISBN: 9788484081456. 
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2011): “Status of the Basque language and culture in the education system”, In, Jean Marie Comiti: Actes Ve Congrès International de la MESCE. Territoires et démocratie culturelle: vers un nouveau contrat éducatif. Corti: Università di Corsica (1-6 or.). ISBN: 978-2-911285-33-2.
 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2011). “Las influencias pedagógicas de las maestras y los maestros en el Bilbao de comienzos del s. XX”, In: Celada Perandones, Pablo (coord.).  XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educacion. Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica. Volumen I, Soria: El Burgo de Osma, (305-314 orri). ISBN: 978-84-694-4490-0.
 • Perez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña (2012): “Euzko ikastolen andereñoen formazioa eta eskola-praktikak”, In: Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Pérez Urraza, Karmele; Chueca Intxusta, Josu (koord.) Emakumeak, hitza eta bizitza, Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU, (46-76 orriak). ISBN: 978-84-9860-737-6.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele: (2012): “Hizkuntza, hezkuntza eta identitatea”, In, Olariaga, Andoni (koord.): Euskal Herriko pentsamenduaren gida, Bilbo: UEU Udako Euskal Unibertsitatea, (105-115 orriak). ISBN: 978-84-8438-435-9.
 • Perez Urraza, Karmele (2012): “Los modelos de ciudadanía en los manuales de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”, I Congreso Nacional sobre Manuales Escolares. Manuales Escolares: Identidades y Educación Ciudadana. Granada: Granada: Ediciones Sider S. C., ISBN: 978-84-939636-6-8.
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Zabala, Josune; Morentin Pascual, Maite; Fernandez de Larrea Latierro, Estibaliz (2012): “Las metodologías activas en los Grados de Magisterio. Valoración del estudiante”, Actas del VII CIDUI-2012 Congreso, Repositorio on-line. Barcelona: ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques). (22 orri). ISBN: 978-84-695-4073-2.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele; Chueca Inchusta, Josu (2012): “Zertzelada Biografikoak”. In, Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Pérez Urraza, Karmele; Chueca Intxusta, Josu (koord.) Emakumeak, hitza eta bizitza, Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU, (185-280 orriak). ISBN: 978-84-9860-737-6.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele (2013): “Irakaskuntza materialeen ikerketa” [2013/12], OPEN COURSE WARE, Vol. 6, 6. Zbk., [eus] http://ocw.ehu.es/course/view.php?id=283, ISSN: 2255-2316.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2013): “Ondarea Eskola Curriculumaren oinarrizko ekarpenean”, In, Etxebarria, A., Garay, U., Romero, A. y Gaminde, I., (Eds): Ondareaz eta Hezkuntzaz I. Jardunaldiak. Leioa:  UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua /Servicio Editorial de la UPV/EHU, (24-42 orr.). ISBN: 978-84-9860-815-1.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ruiz De Gauna Bahillo, Pilar; Fernandez De Larrea Latierro, Estibaliz; Perez Urraza, Karmele; Molero Otero, Begoña (2013): Tailerra: Gogoetak eta erabakiak hartzea Gardu Amaierako Lanaren plangintzan eta garapenean, (ebook). ISBN: 978-84-695-7860-5.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ruiz de Gauna Bahillo, Pilar; Fernandez de Larrea Latierro, Estibaliz; Perez Urraza, Karmele; Molero Otero, Begoña (2013): Taller: Reflexiones y toma de decisiones en la planificación y desarrollo del Trabajo Fin de Grado (ebook). ISBN: 978-84-695-7846-9.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2014): “Citizenship model in an informacional society”, History of Education & Children’s Literature, Vol IX, 2. Zbk, (661-679 orr.). ISSN: 1971-1093.
 • Bilbao Bilbao, Maria Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2014): “Hezkuntzaren Memoria eraikiz Gradu Amaierako Lanen bidez”, Euskalingua, 25, (15-23 orr.). ISSN: 1695-7458.
 • Unamuno Goiriena, Lorea; Unamuno Garate, Maria Victoria; Perez Urraza, Karmele (2014): “Euskalingua 1-25 katalogoa”, Euskalingua, 25, (63-80 orr.). ISSN: 1695-7458.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2014): “La investigación biográfica en la formación inicial de magisterio: las historias de vida como temática del trabajo fin de grado en educación infantil y primaria”, Tendencias Pedagógicas, 24, (85-98 orr.), ISSN: 1989-8614.
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Fernandez De Larrea Latierro, Estibaliz; Molero Otero, Begoña; Ruiz de Gauna Bahillo, Pilar (2014): Actas del I. Congreso interuniversitario sobre el Trabajo Fin de Grado. Bilbo: Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial UPV/EHU, ISBN: 978-84-9082-032-2.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2014): “Maistren  memoria errekuperatuz Gradu Amaierako Lanen bidez”. In, Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Fernandez De Larrea Latierro, Estibaliz; Molero Otero, Begoña; Ruiz De Gauna Bahillo, Pilar (2014): Actas del I. Congreso interuniversitario sobre el Trabajo Fin de Grado. Bilbo: Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial UPV/EHU (474-477 orr.), ISBN: 978-84-9082-032-2.
 • Fernandez de Larrea Latierro, Estibaliz; Perez Urraza, Karmele; Ruiz de Gauna Bahillo, Pilar; Bilbao Bilbao, Begoña; Molero Otero, Begoña (2014): “Diseño y gestión del TFG en la Escuela de Magisterio de Bilbao: grados de educación infantil y educación primaria y, educación social”. In, Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Fernandez de Larrea Latierro, Estibaliz; Molero Otero, Begoña; Ruiz De Gauna Bahillo, Pilar (2014): Actas del I. Congreso interuniversitario sobre el Trabajo Fin de Grado. Bilbo: Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial UPV/EHU (77-85 orr.), ISBN: 978-84-9082-032-2.
 • Perez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña (2015): “El paisaje: un concepto básico en el currículum desarrollado en los libros de texto del País Vasco”, Espacio, Tiempo y Educación, Vol. 2, 2. Zbk., (225-242 orr.). ISSN: 2340-7263.
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2015): “Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako ikasgeletan erabil daiteke ohiko testuliburuen ordezko material digitalik?”, IKD BALIABIDEAK, junio 2015, 9. Zbk, (1-39 orrr.). ISSN: 2254-9153.
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2015): “Genero identitatea Lehen Hezkuntzako testuliburuetan”.  In, Askoren Artean: Educación, Memoria e Historia de las mujeres vascas. Lecturas feministas. Donostia: Intxorta 1937 Kultur Elkartea (137-155 orr.). ISBN: 978-84-943095-1-9.
 • Perez Urraza, Karmele; Ruiz de Gauna Bahillo, Pilar; Fernandez de Larrea Latierro, Estibaliz; Bilbao Bilbao, Begoña; Molero Otero, Begoña (2015): GRALa egiteko, tutorizatzeko eta ebaluatzeko / Elaboracion, tutorizacion y evaluacion del TFG, Bilbao: Erroteta. ISBN: 978-84-15508-62-5
 • Perez Urraza, Karmele, Bilbao Bilbao, Begoña, Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2016): “La Galera: Análisis de su influencia en la renovación pedagógica en el País Vasco”. In, Paulí Dávila; Luis Mª Naya (Coordinadores). Espacios y Patrimonio Histórico-Educativo. Donostia: Erein Argiletxea, (987-998 orr.). ISBN: 978-84-9746-821-3.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Bilbao Bilbao, Begoña eta Perez Urraza, Karmele (2016): Los libros de texto en euskara y los procesos de renovación pedagógica en el País Vasco. In, Pauli Dávila Balsera (Coord.). El profesorado y la renovación pedagógica en el País Vasco. Madrid: DELTA Publicaciones. (131-149 orr.). ISBN: 978-84-16383-72-6.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele (2016): “Ikastolen sorrera eta testuinguru historikoa”, EuskalaPenKluba, Basque Writing, 14, 2. Orria.
 • Ezkurdia, Gurutze, Bilbao, Begoña eta Perez, Karmele (2017). “Bizkaierazko agakiak: 1896-1970”. In, Aitor Iglesias; Ariane Ensunza (arg.): Gotzon Aurrekoetxea lagunartetik hara. Bilbao: Universidad del País Vasco, (123-139 orr.). ISBN: 978-84-9082-582-2.
 • Gurutze Ezkurdia, Begoña Bilbao, Karmele Perez (2017): “Emakume Abertzale Batza (EAB) Bilbon”, Euskalingua, 31, (14-27 orr.). ISSN: 1695-7458.
 • Perez, Karmele; Ezkurdia, Gurutze; Bilbao, Begoña (2018): “Aurtxoa eta Aurtxoa II silabategiak”, In, Etxebarria Lejarreta, Aintzane; Iglesias Chaves, Aitor; Legarra Uruburu, Hiart; Romero Andonegi, Asier: Traineru bete lagun: Iñaki Gaminde omenduz. Bilbao: Euskal Herriko Unibertsiatea/Universidad del País Vasco (13-34 orr.). ISBN: 978-84-9082-972-1.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Perez Urraza, Karmele, Bilbao Bilbao, Begoña (2018): “El paisaje, los mapas y la historia en los textos escolares del País Vasco”. In, Luis Mª Naya, Marie Anne Chateaureynaud, Paulí Dávila (Editores). Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia. Madrid: DELTA Publicaciones (131-141 orr.). ISBN: 978-84-17526-15-3.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Perez Urraza, Karmele, Bilbao Bilbao, Begoña (2018): “Los Derechos Humanos en la Educación para la Ciudadanía del País Vasco: presencias y ausencias en los libros de texto”. In, Luis Mª Naya, Marie Anne Chateaureynaud, Paulí Dávila (Editores). Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia. Madrid: DELTA Publicaciones (357-381 orr.). ISBN: 978-84-17526-15-3.
 • Biota Piñeiro, Itsaso, Ezkurdia Arteaga, Gurutze, Naya Garmendia, Luis M. (2018): “El euskera como motor de renovación pedagógica en el País Vasco”.  In: Luis Mª Naya, Marie Anne Chateaureynaud, Paulí Dávila (Editores). Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia. Madrid: DELTA Publicaciones (91-100 orr). ISBN: 978-84-17526-15-3.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2018) “Tres mujeres que innovaron la escuela en el Bilbao del primer tercio del siglo XX”, Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias sociales de Bilbao, 28, (127-159 orr.). ISSN 1137-4888.
 • Bilbao, Begoña; Perez, Karmele; Ezkurdia, Gurutze (2018) “Eusko Ikaskuntzako lehen kongresuko “irakaskuntza” arloko ekarpenak”, Euskalingua, 32, (6-13 orr.) ISSN-e 1695-7458.
 • Bilbao, Begoña; Ezkurdia, Gurutze; Perez, Karmele (2018): “Bittori Etxeberria y el grupo baztanés de la “Red Álava”, DEIA, “Historias de los vascos”, 2018-VII-9.
 • Perez Urraza, Karmele, Gurutze Ezkurdia Arteaga, Begoña Bilbao Bilbao (2019): Adelina Méndez de la Torre. Maestra en Bilbao de 1897 a 1937. Fundación Bilbao 700. III Millenium Fundazioa. Bilbo. 2019.
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2019): “Alava Sareko emakumeak”, In, AA. VV.: Red Álava 1936-1947. Ekinez osatutako elkartasun sarea. Red solidaria y de acción.  Gasteiz: Arabako Foru Aldundia/ Diputación Foral de Álava. 2019. (105-169 orriak).
 • Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2019): “Antonio Causo, Francisco Lasa, Celestino Olaizola, Felix Ezkurdia eta Iñaki Barriola”, In, AA. VV.: Red Álava 1936-1947. Ekinez osatutako elkartasun sarea. Red solidaria y de acción.  Gasteiz: Arabako Foru Aldundia/ Diputación Foral de Álava. 2019. (213-228 orriak).
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2019): “Adelina Méndez de la Torre”, In, AA.VV.: 10 emakume Bilbon bizkor eta eraginkorrak. 10 mujeres de vanguardia en Bilbao (1800-1936). Bilboko Udala eta Euskal Herriko Unibertsitatea (17-18 orriak). (Catálogo impreso con motivo de la exposición en Bilbo, Edificio del Ensanche, 24-X-2019 - 5-XI-2019).
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele (2019): “Sorne unzueta Landeta «Utarsus»”, In, AA.VV.: 10 emakume Bilbon bizkor eta eraginkorrak. 10 mujeres de vanguardia en Bilbao (1800-1936). Bilboko Udala eta Euskal Herriko Unibertsitatea, (25-26 orriak). (Catálogo impreso con motivo de la exposición en Bilbo, Edificio del Ensanche, 24-X-2019 - 5-XI-2019).
 • Bilbao Bilbao, Begoña (2019): “Euskaraz irakatsi eta ikasteko testuliburuen historia”, Hermes, Pentsamendu eta Historia Aldizkaria. Revista de Pensamiento e historia. 62. Zbk., Julio/Uztaila 2019., 8-22 orriak. ISSN: 1578-0058.
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2019): “Euskaldun izatetik elebidun izatera: Euskalduntzearen ardura”, Hermes, Pentsamendu eta Historia Aldizkaria. Revista de Pensamiento e historia. 62. Zbk., Julio/Uztaila 2019., 24-40 orriak. ISSN: 1578-0058.
 • Perez Urraza, Karmele (2019): “Ikastola euskal irakaskuntzaren ardatzean”, Hermes, Pentsamendu eta Historia Aldizkaria. Revista de Pensamiento e historia. 62. Zbk., Julio/Uztaila 2019., 42-56 orriak. ISSN: 1578-0058.
 • Bilbao Bilbao, Begoña; Pérez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze (2019): “Adelina Méndez de la Torre Maestra en Bilbao (1897-1937)”, DEIA, "Euskaldunen historiak", 2019-XI-19, 12 eta 13 or,
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Perez Urraza, Karmele; Bilbao Bilbao, Begoña (2020): “XXI. mendeko Euskal Herriak, nolako sistema behar du?”, Eusko Ikaskuntza, URTEKO GALDERA 2020, 28/09/2020. 
 • Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña; Perez Urraza, Karmele (2021): “Méndez de la Torre, Adelina”, In, Madariaga Orbea, Juan (Dir.). Notitia Vasconiae.Diccionario de historiadores, juristas y pensadores políticos de Vasconia. Tomo III (1876-1936), Madrid: Fundación Iura Vasconiae; Ed. Marcial Pons, (180-184 orriak)
 • Pérez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña (2021): “Por nuestros hermanos en Africa”, DEIA, "Euskaldunen historiak", 2021-XII-12, 20 eta 21 or.
 • Pérez Urraza, Karmele; Ezkurdia Arteaga, Gurutze; Bilbao Bilbao, Begoña (2022): “Emakume Abertzale Batzak 100 urte”, DEIA, "Euskaldunen historiak", 2022-III-26, 12 eta 13 orriak.

 


wpe7.jpg (821 bytes)

[Home] [Araka] [Ikerlariak] [Gure lanak] [Curriculuma] [Bibliografia] [Estekak] [Ziberdokumentuak] [Legeria]  [Harremanak] [Web-mapa] [English]


© ARAKA ikertaldea, 2003, http://www.ehu.es/araka